Restaurátorská umělecká

společnost Brandl

        O nás Restaurujeme Vytváříme Provádíme Spolupracujeme Pořádáme Publikujeme Kontakt

Brandl s.r.o. restauruje výtvarná

umělecká díla a uměleckořemeslné práce.

Společnost Brandl vedou zkušené restaurátorky Zdena Kafková ak. mal. a RNDr. Milena

Nečásková ak. mal., které se na provádění prací osobně podílejí. Doménou Brandl s.r.o. jsou

složité restaurátorské výkony v komplexních projektech, včetně jejich přípravy detailními

průzkumy. Práce společnosti charakterizuje důraz, kladený na kvalitu. Kulturní památky

restaurujeme prostřednictvím odborných restaurátorů s oprávněním, vydaným ministerstvem

kultury České republiky. Dokumentace prací a spolupráce s památkáři jsou samozřejmostí.

Široká škála odbornosti stálých spolupracovníků nám umožňuje zajistit i skladbou a

rozsahem nejnáročnější zakázky. Realizované práce naší společnosti byly prezentovány na

několika restaurátorských výstavách. Máme zkušenosti i s mezinárodní spoluprací. K renomé

společnosti Brandl přispívá i příležitostná publikační a přednášková činnost jednatelek.

Brandl s.r.o. působí v oblasti restaurování kulturního dědictví od roku 1991.

Restaurujeme

závěsné obrazy, nástěnné malby,

štukovou výzdobu, polychromované plastiky,

kamenné sochy a uměleckořemeslné práce, včetně oltářních celků

Vytváříme

kopie, repliky a rekonstrukce výtvarných děl

Provádíme

komplexní průzkumy a restaurování historických interiérů

i umělecky hodnotných průčelí budov.

Spolupracujeme

s architekty na přípravě

a realizaci projektů obnovy architektury

Pořádáme

příležitostné výstavy a kulturní akce

Publikujeme

odborné články a věnujeme se vydavatelské činnosti